English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter
Izvedeni projekti
Ureditev prostorov in nabava opreme za izboljšanje delovanja društva ŠTUC

Nosilec: Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno

Vsebina projekta:
Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno je eno največjih društev na območju Srca Slovenije, saj šteje kar 250 članov, ki prihajajo zlasti z vinogradniškega območja občin Šmartno in Litija. Za učinkovitejše delovanje in ...

Več o tem
Hortikulturna ureditev Naravnega zdravilnega gaja

Nosilec: VD, d. o. o.

Vsebina projekta: Zdravilni gaj Tunjice pri Kamniku je poseben v inovativnem koriščenju zemeljskih in kozmičnih energij, ki so edinstvene na širšem območju Srca Slovenije pa tudi Slovenije. LAS »Srce Slovenije« je podjetju VD, d. o. o., omogočil ...

Več o tem
Uporaba kulinarične dediščine pri gradnji identitete Dežele Jurija Vege

Nosilec: Turistično društvo Dolsko

Vsebina projekta: Zanimanje za izmenjavo znanj preko delavnic s področja kulinarične dediščine, ki jih izvaja Aktiv žena Plamen Dolsko
v okviru Turističnega društva Dolsko, je zelo veliko. Čeprav deluje aktiv žena šele nekaj let, združuje ...

Več o tem
Oblačilna podoba Dežele Jurija Vege

Nosilec: Turistično društvo Dolsko

Vsebina projekta: Dežela Jurija Vege je blagovna znamka v razvoju, ki povezuje različne turistične in druge akterje v občini Dol pri Ljubljani, težnjo pa ima, da bi povezovala tudi nekoliko širše območje tja do Moravč. Znamka gradi na osebnosti ...

Več o tem
Oživitev starih pešpoti po Tuhinjski dolini

Nosilec: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Opis projekta:
Tuhinjska dolina je ena od bolj obiskanih dolin v Srcu Slovenije. K oblikovanju turistične ponudbe pomembno prispeva Turistično društvo Tuhinjska dolina, ki je s projektom Oživitev starih pešpoti po Tuhinjski dolini ...

Več o tem
Podpora promociji in trženju lokalnih proizvodov območja Srce Slovenije

Nosilec: Jarina, zadruga za razvoj podeželja z. o. o.

Opis projekta:
Lokalna samooskrba z lastno pridelano hrano ima velik pomen za dvig kakovosti življenja na območju Srce Slovenije. Potreba po intenzivnejši samooskrbi z lokalno pridelano hrano se kaže zaradi velikega števila ...

Več o tem
Nakup oblek MePZ Šentviški zvon ob 20. obletnici delovanja

Nosilec: Kulturno društvo Mešani pevski zbor Šentviški zvon

Vsebina projekta: Mešani pevski zbor Šentviški zvon je eden izmed večjih in kvalitetnejših zborov v Srcu Slovenije. Ob 20-letnici svojega
delovanja so pripravili slavnostni koncert, ki se je zgodil 16. maja 2009 v ...

Več o tem
Ureditev etnološke zbirke na turistični kmetiji Pr' Krač

Nosilec: Anton Čič

Vsebina projekta:Kračeva domačija v Dolskem predstavlja zadnji še delujoči primer oskrbnega centra ob nekdanji tovorniški in plovni poti ob Savi in s tega vidika edinstven tovrstni primer objekta kulturne dediščine v Srcu Slovenije. Kot ena izmed točk dediščine je ...

Več o tem
Kolesarska točka Srca Slovenije

Nosilec: LB&T Vegov hram d.o.o.

Vsebina projekta:S projektom Kolesarska točka Srca Slovenije je podjetje LB&T Vegov hram, d. o. o., spodbudilo razvoj nove turistične dejavnosti na območju Srca Slovenije, to je turističnega kolesarjenja. Projekt obsega izvedbo vseh aktivnosti, ...

Več o tem
Zelena mreža - povezovanje mladih na območju LAS Srce Slovenije

Nosilec: Javni zavod Mladinski center Litija

Vsebina projekta:
Mladi v Srcu Slovenije se soočajo s podobnimi izzivi in jih lahko povezani skupaj laže premagujejo. Mladinski center Litija je prek projekta Zelena mreža vzpostavil mrežo 17 mladinskih organizacij in neformalnih ...

Več o tem
Dvig dodatne vrednosti Muzeja premoderne umetnosti

Nosilec: KUD Muze premoderne umetnosti Litija

Vsebina projekta:
Muzej premoderne umetnosti v Zgornjem Hotiču pri Litiji je svojevrstna sodobna umetniška destinacija v Srcu Slovenije. S projektnimi aktivnostmi, ki so vključevale nabavo opreme za izboljšanje delovnih pogojev v ...

Več o tem
Povezovanje in promocija produktov podeželja

Nosilec: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Vsebina projekta:
Turistično društvo Tuhinjska dolina je preko projekta Povezovanje in promocija produktov podeželja spodbudilo tako ponudnike kot tudi porabnike za pridelovanje in uporabo ekološko pridelane hrane in ostalih izdelkov s ...

Več o tem
Zunanja ureditev polnilnice žive vode v Zdravilnem gaju Tunjice

Nosilec: VD d. o. o.

Vsebina projekta:
Zdravilni gaj Tunjice je prvi center v Sloveniji, namenjen samozdravljenju, revitalizaciji telesa, sprostitvi in krepitvi fizičnega ter duhovnega telesa. Hkrati predstavlja tudi eno izmed pomembnih turističnih točk Srca Slovenije. V ...

Več o tem
Skupno bitje Srca Slovenije - s povezanimi akcijami ustvarimo pripadnost območju Srca Slovenije

Nosilec: Jarina, Zadruga za razvoj podeželja z.o.o.

Vsebina projekta:
Jarina, zadruga za razvoj podeželja, je bila ustanovljena leta 2004 ob združitvi podjetnikov, gostincev in kmetov, ki verjamejo v prihodnost podeželja v Srcu Slovenije in želijo dvigniti kvaliteto življenja ...

Več o tem
Stalna razstava savskih prodnikov - celostna podoba

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja Laz

Vsebina projekta:
Marca 2008 je Društvo za razvoj podeželja Laz v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije odprlo edinstveno stalno razstavo savskih prodnikov. Postavljena je v gasilskem domu v vasi Breg pri Litiji in predstavlja ...

Več o tem
Kvalitetno slovensko meso nastaja že v reji

Nosilec: KGZS-Zavod Ljubljana

Vsebina projekta:
Sonaravna reja ima v živinorejski dejavnosti velik pomen. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je preko projekta Kvalitetno slovensko meso nastaja že v reji izvedlo za rejce goveda in drobnice serijo 6 predavanj in 3 delavnic. Živali ...

Več o tem
Oživitev in promocija blagovne znamke Zakladi Črni graben

Nosilec: Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Vsebina projekta:
Znamko »Zakladi ČRNI GRABEN« je zasnoval Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana v sodelovanju z Občino Lukovica ter Gostinskim podjetjem Trojane. Znamka je bila registrirana ter dana v uporabo kmetom, ...

Več o tem
S srcem pridelujemo kakovostno sadje

Nosilec: Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Vsebina projekta:
Na območju občin, ki so vključene v LAS »Srce Slovenije«, je veliko pridelovalcev sadja. S Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana sodelujeta aktivno sadjarski društvi iz Litije in Tunjic pri Kamniku, ki ...

Več o tem
Ekološki uvajalni in izobraževalni dnevi

Nosilec: Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje« Lukovica

Vsebina projekta:
Ekološko kmetovanje poudarja pridelovanje hrane v sožitju z naravo in ima kot takšno velik pomen za samooskrbo Srca Slovenije. Ekološki uvajalni in izobraževalni dnevi Združenja ...

Več o tem
Izdelava zloženke Kostanjevih poti

Nosilec: Turistično razvojno društvo Kampelc

Opis projekta: 
Dežela pod Kamplovim hribom, ki se nahaja na območju Velike Štange, Jevnice in Štangarskih Poljan, je prepredena z različnimi tematskimi potmi, ki jih je razvilo Turistično razvojno društvo Kampelc in jih tudi ...

Več o tem

|< <<  1 2 3 4 5  >> >|
Produkcija: Peternet