English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter
Izvedeni projekti
Vseživljenjsko učenje za življenje

Nosilec: Medobčinsko društvo invalidov Litija in Šmartno pri Litiji

Vsebina projekta: Projekt Vseživljenjsko učenje za življenje predstavlja novost na območju LAS Srce Slovenije. Z izvedbo raznolikih izobraževalnih delavnic in s povezovanjem lokalnih inštitucij občine Litije in ...

Več o tem
Razvoj vsebin in oprema Vegove poti

Nosilec: Turistično društvo Dolsko

Vsebina projekta: Vegova pot je tematska pot v občini Dol pri Ljubljani, ki je bila vzpostavljena z namenom promocije življenja Jurija Vege. Z izvedbo LAS projekta je bila obstoječa pohodna pot nadgrajena v tematsko učno pot, ob kateri lahko ...

Več o tem
Dopolnitev ponudbe Javorske energijske poti

Nosilec: Športno društvo Javor

Vsebina projekta: S projektom so v Športnem društvu Javor nadgradili obstoječo Javorsko energijsko pot z dodatnimi vsebinami, vezanimi na zeliščarstvo. Z zasaditvijo in ureditvijo 40 zeliščnih vrtičkov, opremljenih z označevalnimi tablami, se je ...

Več o tem
Abrahamov ključ Srca Slovenije - izkušnja povezane vasi za slovensko prihodnost

Nosilec: Turistično društvo Polšnik

Vsebina projekta: Abrahamov ključ je edinstven projekt, ki se je izoblikoval leta 2009 v Srcu Slovenije. Ideja o skupnem praznovanju abrahama s poudarkom na dobrodelnosti je zrasla iz ideje Jožeta Kosa iz Polšnika ter bila izvedena s sodelovanjem ...

Več o tem
Širjenje mreže lokalnih produktov na območju LAS Srce Slovenije

Nosilec: Zadruga za razvoj podeželja Jarina z. o. o.

Vsebina projekta: Zadruga Jarina se je v zadnjih letih uspešno uveljavila kot povezovalec mreže za lokalno samooskrbo s hrano v Srcu Slovenije pa tudi širše na nacionalnem nivoju. S projektom "Širjenje mreže lokalnih produktov ...

Več o tem
Aktiven oddih in nova doživetja po starih pešpoteh zelene Tuhinjske doline

Nosilec: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Vsebina projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina je s projektom Stare pešpoti v Tuhinjski dolini uspelo na razpisu LAS Srce Slovenije že v letu 2009, s projektom Aktivni oddih pa so začrtane aktivnosti nadaljevali. Ponudbo ...

Več o tem
Ekološki zbirni in distribucijski center za zelenjavo - zdravo življenje

Nosilec: Združenje ekoloških kmetov – zdravo življenje

Vsebina projekta: Model partnerskega kmetovanja je na razvitejših trgih ustaljena praksa soobstoja kmeta in lokalnih odjemalcev na kmetovem posestvu pridelane hrane. V Sloveniji je pristop, ki ga prinaša projekt Zbirni ...

Več o tem
Razvoj in promocija znamke Srce Slovenije

Nosilec: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Vsebina projekta: Avtodomarski turizem predstavlja nov turistični produkt za območje Srce Slovenije, hkrati pa pomeni tudi novost v slovenskem turističnem prostoru. S pomočjo projekta Razvoj in promocija znamke Srce Slovenije razvija ...

Več o tem
Izgradnja južnega dela Javorske energijske poti

Nosilec: Športno društvo Javor – Sekcija za zdrav način življenja in osebnostno rast

Vsebina projekta: Javorska energijska pot, katere pobudnik je Športno društvo Javor, se nahaja v Javorju (v občini Šmartno pri Litiji). Vključuje šest energijskih točk na kraju, kjer je v ...

Več o tem
Razvojna vas Velika Preska

Nosilec: Center za zunanjo ureditev d. o. o.

Vsebina projekta: Projekt Razvojna vas Velika Preska je s povezovanjem različnih strokovnjakov motiviral, animiral in osveščal vačane Velike Preske pa tudi širše o možnostih razvoja in uporabe lesa v bivanjske namene. S projektom LAS Srce ...

Več o tem
Pustolovski park GEOSS

Nosilec: Linija sport, Miloš Kimovec s. p.

Vsebina projekta: Pustolovski park Geoss se nahaja v vasi Slivna, njegova izgradnja je bila v celoti podprta s strani LAS Srce Slovenije. S svojo lego v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije ter z novo obliko rekreacije in ...

Več o tem
Čar vaške umetnosti

Nosilec: Barbara Vrtačnik

Vsebina projekta: Vače predstavljajo z obeležjem geometričnega središča Slovenije, muzejem starega orodja, doživljajskim parkom, gostinsko ponudbo in drugimi zanimivostmi priljubljeno izletniško destinacijo v Srcu Slovenije. Zelo skromna pa je ponudba ...

Več o tem
Nadgradnja turistične ponudbe z Alpsko vasjo in plezališčem ter ureditev čistilne naprave

Nosilec: Zavod mladinski inkubator

Vsebina projekta: Kamp Alpe se nahaja sredi narave v neposredni bližini Kamniške Bistrice in nihalke na Veliko planino. Zavod mladinski inkubator je kot nosilec dejavnosti kampa s pomočjo LAS projekta razširil obstoječo ponudbo kampa z ureditvijo ...

Več o tem
Odprto učno okolje v gozdu

Nosilec: Ustanova razvojna fundacija Pogum

Vsebina projekta: Odprto učno okolje v gozdu predstavlja nov pristop v predšolski in šolski pedagogiki, ki temelji na izkustvenem učenju. V sklopu projekta je bila izvedena vrsta delavnic za otroke in vzgojitelje ter učitelje v vrtcih in ...

Več o tem
Označevanje vinogradniških območij - vinogradniške poti, društvena brošura in društveni prapor

Nosilec projekta: Vinogradniško društvo "ŠTUC" Šmartno

Vsebina projekta: Vinogradniško društvo "ŠTUC"  Šmartno deluje na vinorodnem območju prvih dolenjskih gričev na območju občine Šmartno pri Litiji in Litija. S projektom LAS so obstoječe vinogradniške poti ...

Več o tem
Oglarjenje v Oglarski deželi

Nosilec: Miroslav Brinovec

Vsebina projekta: Oglarstvo na Dolah pri Litiji predstavlja enega od pomembnejših elementov nesnovne ali žive kulturne dediščine v Srcu Slovenije. V Oglarski deželi deluje še vedno okrog 20 oglarjev, le Domačija Brinovec pa se ukvarja tudi s turističnem ...

Več o tem
Pisker iz črne kuhinje

Nosilec: Turistično društvo Kamn'k

Vsebina projekta: Budnarjeva domačija je ena izmed pomembnih turističnih točk v Srcu Slovenije. Turistično društvo Kamn'k izvaja na domačiji vrsto delavnic in drugih dogodkov, ki so primerni za zunanje obiskovalce, s čimer prispevajo k ohranjanju ...

Več o tem
Sofinanciranje nakupa moških oblek MPZ KD Janko Kersnik ob 50. letnici delovanja

Nosilec: Moški pevski zbor Kulturnega društva Janko Kersnik

Vsebina projekta: Moški pevski zbor Kulturnega društva Janko Kersnik je eden najboljših zborov občine Lukovica, zelo razpoznaven pa je tudi v širšem družbenem okolju. Z nakupom enotnih oblek se je povečala zunanja ...

Več o tem
EU Expand - Prodor na evropske trge 2011

Nosilec: VD cvetličarstvo, avtomobilizem, turizem, trgovina, d. o. o.

Vsebina projekta: Živa voda je eden izmed prvih produktov Srca Slovenije, ki je nastal s pomočjo povezovanja lokalne podjetniške iniciative z znamko Srce Slovenije. Podjetje VD d. o. o. je s pomočjo projekta ...

Več o tem
Ureditev otroškega igrišča v Cerovici

Nosilec: Športno društvo Dolina

Vsebina projekta: Vas Cerovica v občini Šmartno pri Litiji je razpotegnjena ob cesti skozi Jablaniško dolino. Otroci se v šolo vozijo v Šmartno, prosti čas pa preživljajo v okolici domačih hiš, kar je zaradi gostega prometa dostikrat nevarno. V ...

Več o tem

|< <<  1 2 3 4 5  >> >|
Produkcija: Peternet